Ayurveda – Verdens eldste helhetlige helsesystem

Ayurveda har gitt mennesker en bedre helse i en periode flere historikere mener er mer enn 7000 år. Med opphav i Indias vediske kultur er Ayurveda et helhetlig helsesystem som tar for seg alle aspekter av helse. Ayurveda omhandler behandling av sykdommer, diagnose metoder, kirurgi, kosthold, trening, livsstil, daglige og årstidsbestemte rutiner, bruk av urter og mineraler som medisin og bruk av bevissthetsteknikker i behandlingen av sykdom. Mer enn de fleste av oss er klar over, har Ayurveda også påvirket skolemedisinen opp gjennom tidene.

Ayurveda har gitt mennesker en bedre helse i en periode flere historikere mener er mer enn 7000 år. Med opphav i Indias vediske kultur er Ayurveda et helhetlig helsesystem som tar for seg alle aspekter av helse.  Ayurveda omhandler behandling av sykdommer, diagnose metoder, kirurgi, kosthold, trening, livsstil, daglige og årstidsbestemte rutiner, bruk av urter og mineraler som medisin og bruk av bevissthetsteknikker i behandlingen av sykdom. Mer enn de fleste av oss er klar over, har Ayurveda også påvirket skolemedisinen opp gjennom tidene.

Ayurveda – et helsesystem fra sivilisasjonens vugge i India

Ayurveda er en del av den vediske kunnskapen, som tar for seg alle aspekter av livet fra medisin til arkitektur, astronomi, kunst, musikk, administrasjon og åndelig utvikling. India hadde en meget høyt utviklet kultur, mens Europa enda levde i steinalderen. I Ayurveda hadde man et helsesystem som tok seg av samfunnsmedisin, ved å beskytte befolkningen mot epidemier og sørge for et sunt kosthold og en sunn livsstil, og å behandle og forebygge de vanlige plagene folk slet med. Når vi leser de klassiske ayurvediske medisinske tekstbøkene Charaka Samhita, som er skrevet for ca 2500 år siden, ser vi at Ayurveda allerede den gangen var et meget helhetlig og omfattende helsesystem. Ayurveda kan på mange områder måle seg med skolemedisin og spesielt i behandlingen av kroniske lidelser har Ayurveda behandlingsmetoder som ofte langt overgår det skolemedisinen kan prestere i dag.

I den klassiske ayurvediske medisinske tekstboken Sushruta Samhita, som er skrevet ca. 200 år etter Charaka, er det beskrevet kirurgiprosedyrer som f.eks  operasjon av grønn stær, samt en rekke andre tilstander som man må helt fram til 1900-tallet før skolemedisinen kunne gjennomføre lignende ting. Ayurveda var med andre ord et fullstendig medisinsk system. Man hadde i tidlige tider en retning av ayurvediske leger som brukte medisin og en retning av leger som brukte kirurgi.  Undervisning i Ayurveda skjedde på de fremste universiteter og skoler i India. Det kom studenter fra hele den klassiske verden for å lære medisin i India. Både kinesere, tibetanere, grekere, romere, egyptere, afganere og persere lærte medisin fra India, og på denne måten finner man mye av Ayurveda i mange gamle kulturer.

Ayurveda sprer seg til den klassiske verden

Ayurvediske tekster ble også oversatt til arabisk av leger som Avicenna,  som var med på å etablere islamsk medisin, men var dypt influert av Ayurveda. Den arabiske medisinen ble populær i Europa og var med på å forme den europeiske medisinen. På 1600-tallet praktiserte Paracelsus, som av mange regnes som en av opphavsmennene til moderne skolemedisin, et medisinsk system som lånte mange elementer fra Ayurveda – blant annet bruk av mineraler som sink. Joseph Constantine Carpue brukte 20 år på å studere lokal plastisk kirurgi i India og ble en av de første til å utføre et rhinoplastikk-ingrep i vesten i 1815. Ved å ta hud fra pannen gjorde man forbedringer på nesen. Denne teknikken er blitt kjent i vesten som «Carpue’s operation», men er identisk med prosedyrene utført i India i årtusener. Kirurgi-instrumentene som Ayurveda beskrev i Sushruta Samhita ble senere modifisert i vesten.

Nedgangstider for Ayurveda

Ayurveda fikk en nedgangstid i India da muslimske hærførere okkuperte Nord-India på 14-1500 tallet. Da engelskmennene kom på banen på 1800-tallet var en god del læresteder ødelagt som et resultat av at moghul herskerne prøvde å gjøre inderne til muslimer. Nedturen fortsatte under britisk herredømme og bunnen ble nådd midt på 1800-tallet, da ayurvedisk medisin ble forbudt å praktisere i India. Dette førte til at de ayurvediske vaidyaene (ayurvediske legene) «gikk under jorden» med kunnskapen og det som tidligere hadde vært en kunnskap for skoler og universiteter ble til familiehemmeligheter som ble meget godt bevoktet og som gikk i arv fra far til sønn.

Ayurveda blomstrer opp etter Indias frigjøring i 1947

Etter at India ble frigjort fra engelskmennene i 1947 har Ayurveda fått en oppblomstring. Å bli en ayurvedisk lege er i dag et studie på samme lengde som et skolemedisinsk studium og man har flere hundre universiteter som underviser i Ayurveda. En moderne Vaidya eller ayurvedalege kan både Ayurveda og skolemedisin. India har derfor i dag en av de beste naturmedisinske utdanninger i verden. Ayurveda brukes i dag på sykehus og er en intergrert del av Indias helsesystem.

Ayurveda i vesten

En av de første ayurvediske legene som gjorde ayurveda populær i vesten i moderne tid var Dr. Vasant Lad som har etablert et undervisnings og behandlingssenter for Ayurveda i New Mexico, USA, og som også har skrevet en rekke bøker om Ayurveda. Allikevel må man kunne si at når det gjelder ayurvedas spredning til vesten har nok ingen gjort mer enn Maharishi Mahesh Yogi. Etter å ha lært mer enn 4 milloner mennesker i vesten Transcendental Meditasjon i perioden 1959-1980 bestemte Maharishi seg for å spre hele den vediske kunnskapen til vesten. Det første som kom var Ayurveda. Sammen med fremstående ayurvedaleger så Maharishi Ayurveda dagens lys. Formålet med Maharishi Ayurveda var å få fram den klassiske Ayurveda og etablere bevissthet som grunnlaget for helse. Maharishi Ayurveda har utdannet mange vestlige leger i Ayurveda og har også vært et springbrett til den ayurvediske kunnskapen for «helseguruer» som dr. Deepak Chopra.

I dag er Ayurveda godkjent en rekke steder i vesten og har blitt meget populær i USA og deler av Europa. I Norge har den ayurvediske klinikken Maharishi Ayurveda Helsesenter vært i kontinuerlig drift siden 1986. Maharishi Ayur-Ved Produkter i Bergen har solgt ayurvediske produkter siden 1991. Samtlige helsekostbutikker i Norge selger ayurvediske produkter i dag.

Framtiden for Ayurveda

Verden er inne i en alvorlig helsekrise som har potensiale til å ruinere økonomien til mange vestlige land.  Etter hvert som befolkningen blir eldre og skolemedisinen blir i stand til å behandle flere og flere sykdommer ofte til en meget høy pris, blir helsevesenet veldig dyrt å drive. Den eneste muligheten man i lengden har til å klare det økonomiske presset som en høy gjennomsnittsalder i befolkningen innebærer, er ved å begynne å bruke hovedfokusen til helsevesenet på å forebygge sykdommer. Ayurveda har sin styrke i å behandle kroniske sykdommer og i å ha et meget anvendelig system for å forebygge helseproblemer. Dette er nøkkelen til de utfordringene verdens helsesystemer har i dag. Ved å kombinere Ayurveda og skolemedisin kan man både få en stor økonomisk gevinst og en stor helsegevinst.  Vi spår derfor en stor popularitet for Ayurveda i årene som kommer.

Hvis du ønsker å lære mer om de grunnleggende prinsippene i Ayurveda kan du

følge denne linken og laste ned en gratis eBok om Ayurvedas grunnprinsipper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *