Brahmi – Bacopa monnieri – Antistressurt nummer en

Ayurveda, Indias urgamle helsesystem beskriver noen urter som "medhya" urter. Dette er urter som styrker hjernen og sentralnervesystemet og som samtidig motvirker negative effekter av stress. En sentral medhya urt er Bacopa monnieri eller Brahmi som den kalles på sanskrit. Bacopa virker lett beroligende, den regulerer immunforsvaret, virker som en adaptogen, bedrer hukommelsen, stimulerer hjernen, og er en god antioksidant. Den blir ofte brukt i urteblandinger for å bedre hukommelse og læreevne, for å bedre evnen til å takle stress og for å bedre søvnkvaliteten.

Brahmi

Ayurveda, Indias urgamle helsesystem beskriver noen urter som “medhya” urter. Dette er urter som styrker hjernen og sentralnervesystemet og som samtidig motvirker negative effekter av stress. En sentral medhya urt er Bacopa monnieri eller Brahmi som den kalles på sanskrit. Bacopa virker lett beroligende, den regulerer immunforsvaret, virker som en adaptogen, bedrer hukommelsen, stimulerer hjernen, og er en god antioksidant. Den blir ofte brukt i urteblandinger for å bedre hukommelse og læreevne, for å bedre evnen til å takle stress og for å bedre søvnkvaliteten.

Bacopa styrker koordineringen mellom de 3 aspekter i hjernen – Dhi (evnen til å lære), Dhriti (evnen til å huske) og Smriti (evnen til å gjenkalle – langtidshukommelse). Den styrker Tarpaka kapha (ansvarlig for å gi nervene styrke) og Prana Vata (ansvarlig for evnen til å tenke) & Vyana Vata (ansvarlig for strømmen av impulser i nervene), og sies derfor å ha evnen til å forbedre intellektet.

Bacopa har også vist i flere kliniske studier, å ha evnen til å redusere stress ved å øke nivået av serotonin, et signalstoff i hjernen som bidrar til lett avslappning. Bacopa bidrar til reparasjon av ødelagte nerver, produksjon av nytt nervevev, gjenoppretting a aktiviteten i synapsene og bedring av overføringen av nerveimpulser. Det gjør at den er meget god for hjernen og sentralnervesystemet.

Konsentrert Brahmiekstrakt inneholder de aktive molekylene Bacoside A & B. Bacoside bidrar til frigivelse av nitrogenoksid, som fører til lett avslappning av musklene rundt blodkarene og gir en øket sirkulasjonen i kroppen. Bacoside B er et protein som styrker hjernecellene. Triterpenoid saponiner og Bacosides fra Bacopa monnieri spiller en sentral rolle i forbedringen av overføringen av nerveimpulsene. Herasaponin fra Bacopa virker lett beroligende og avslappende og kan derfor redusere lett søvnbesvær. Bacopa finnes i kosttilskuddene Peace of Mind som motvirker stress og mental uro, og i Blissful Sleep som gir en bedre søvnkvalitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *