Mat for vata, pitta og kapha –

Vi får stadig spørsmål om hvordan man kan sette sammen måltider for de ulike ayurvediske sinn- og kroppstyper. I Ayurveda beskrives 3 ulike doshaer: Vata, pitta og kapha. Disse styrer alle funksjonene i kroppen, og styrer ulike organer og kroppsdeler.

De tre doshaer – sinn-kroppstyper

Vi får stadig spørsmål om hvordan man kan sette sammen måltider for de ulike ayurvediske sinn- og kroppstyper. I Ayurveda beskrives 3 ulike doshaer: Vata, pitta og kapha. Disse styrer alle funksjonene i kroppen, og styrer ulike organer og kroppsdeler.

tridoshas in Ayurveda

10 ulike sinn- og kroppstyper

Fra fødselen av har vi et visst forhold mellom de tre doshaene. Dette er din grunnleggende konstitusjon eller din sinn-/kroppstype. I løpet av livet kan livsstil, diett, og klima gjøre at andre doshaer dominerer enn de som utgjorde grunnkonstitusjonen din.  Doshaene kan også komme ut av balanse og gi deg ulike symptomer. Når du skal bestemme en diett er det alltid doshaene som dominerer, eller som er i ubalanse i øyeblikket, du trenger å forholde deg til.

Det finnes 10 ulike typer eller kombinasjonsmuligheter mellom doshaene:

Vata

Pitta

Kapha

Vata – Pitta

Pitta – Vata

Pitta – Kapha

Kapha – Pitta

Vata – Kapha

Kapha – Vata

Vata – Pitta – Kapha

Vi har laget et spørreskjema som kan gi deg en pekepinn på hvilke doshaer som er dominerende hos deg for øyeblikket. Dette er ikke en 100% nøyaktig fastsettelse av type, men det gir deg en god pekepinn på hva som dominerer i sinnet og kroppen din nå. Når du svarer på spørsmålene, legg vekt på hvordan du har det i dag, ikke på hvordan ting har vært tidligere. Klikk her for å finne ut hvilken type du er.

Mat for de ulike typer

Når du nå har funnet ut hvilke doshaer som dominerer hos deg, kan du velge matvarer ut fra dette. Det første du kan gjøre er å klikke her for å laste ned eboken “Mat for Vata, Pitta og Kapha”.  Denne gir deg en oversikt om mat som øker og reduserer de tre doshaene vata, pitta og kapha.

Hvis du er en ren vata, pitta eller kapha type er det enkelt å velge matvarer. Spis mer av matvarer som står under favoriser og spis mindre av matvarer som det står unngå på.

Hvis du er en blandingstype der to doshaer dominerer, vata – pitta, pitta – vata, pitta – kapha, kapha – pitta, vata – kapha eller kapha – vata type, kan du spise mye av matvarer som står under favoriser på begge doshanene. For eksempel kan du spise en del havregryn hvis du er vata – pitta eller pitta – vata type, da kokt havre er bra for både vata og pitta.

Matvarer som står under favoriser på en av doshaene og under unngå på en av doshaene, kan du spise et par ganger i uken.  Et eksempel er banan hvis du er vata – pitta eller pitta – vata type. Banan er bra for vata, men bør unngås av pitta. Du kan spise banan et par ganger i uken hvis du er vata – pitta eller pitta – vata type. Jo mer vata dominerer, jo mer banan kan du spise, og jo mer pitta dominerer, jo mindre banan bør du spise.

Matvarer som står under unngå på begge doshaene, bør du spise så sjelden som mulig. Et eksempel er rå reddiker som øker både vata og pitta, og bør unngås av vata-pitta og pitta-vata typer.

Årstidenes innflytelse

De ulike årstidene har også en innflytelse på doshaene. Fra slutten av oktober til begynnelsen av mars er vata dominerende i naturen. Da kan du godt spise mer mat som står under favoriser på vata, samtidig som du må ta hensyn til doshane som er dominerende hos deg. Fra begynnelsen av mars til midten av juni er det kapha tid. Da kan du godt spise mer mat som står under favoriser på kapha, samtidig som du må ta hensyn til hvilke doshaer du har mye av. Fra midten av juni til slutten av oktober er det pitta tid. Da kan du godt spise mer mat som står under favoriser på pitta, samtidig som du må ta hensyn til doshane som er dominerende hos deg.

Hvis du er en vata, pitta, kapha type der alle tre doshaene er likt fordelt kan du spise mat for vata i vata tiden, for pitta i pitta tiden og for kapha i kapha tiden.

Neste bloggpost i denne serien vil gi deg eksempler på frokost for de ulike kombinasjonene av vata, pitta og kapha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *